Biljetter till Open Trot 2018

Entrépriser

Fredag 100kr
Lördag 200kr

VIP-biljetter bokar du här.

Giltiga biljetter och kort

Hästägarkort från Bergsåker “Gäller bara 1 person lördag”
ST-kort ”Svensk Travsport”
ATG-Ombudskort
Årskort sålda på Bergsåker
Hästskötarekort

Press

Kontakta marie.abrahamsson@bergsaker.travsport.se för ackreditering.